rap หมายถึง เคาะ พูดโพล่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ rap แปลว่า เคาะ พูดโพล่ง หมายถึง เคาะ พูดโพล่ง rap อ่านว่า (แร็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
rap (แร็พ)

เคาะ พูดโพล่ง