quorum หมายถึง องค์ประชุม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ quorum แปลว่า องค์ประชุม หมายถึง องค์ประชุม quorum อ่านว่า (คโว-รัม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quorum (คโว-รัม)

องค์ประชุม