quoin หมายถึง กุญแจรูปลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์บนแท่น มุมห้อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ quoin แปลว่า กุญแจรูปลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์บนแท่น มุมห้อง หมายถึง กุญแจรูปลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์บนแท่น มุมห้อง quoin อ่านว่า (คอยน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quoin (คอยน)

กุญแจรูปลิ่มอัดกรอบตัวพิมพ์บนแท่น มุมห้อง