quins หมายถึง แฝดห้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ quins แปลว่า แฝดห้า หมายถึง แฝดห้า quins อ่านว่า (ควินส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quins (ควินส)

แฝดห้า