quilt หมายถึง ผ้านวมคลุมเตียง แต่ง(หนังสือ)โดยเอาความคิดผู้อื่นมาปะติดปะต่อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ quilt แปลว่า ผ้านวมคลุมเตียง แต่ง(หนังสือ)โดยเอาความคิดผู้อื่นมาปะติดปะต่อ หมายถึง ผ้านวมคลุมเตียง แต่ง(หนังสือ)โดยเอาความคิดผู้อื่นมาปะติดปะต่อ quilt อ่านว่า (ควิลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quilt (ควิลท)

ผ้านวมคลุมเตียง แต่ง(หนังสือ)โดยเอาความคิดผู้อื่นมาปะติดปะต่อ