quickly หมายถึง มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 137 ครั้ง)

คำศัพท์ quickly แปลว่า มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น หมายถึง มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น quickly อ่านว่า (ควีค-ลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quickly (ควีค-ลิ)

มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว

รวดเร็ว

เกิดความรู้สึกขึ้น