quicken หมายถึง มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ quicken แปลว่า มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น หมายถึง มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น quicken อ่านว่า (ควีค-เค็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quicken (ควีค-เค็น)

มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ฉุนเฉียว

รวดเร็ว

เกิดความรู้สึกขึ้น