quick หมายถึง มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 196 ครั้ง)

คำศัพท์ quick แปลว่า มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น หมายถึง มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว รวดเร็ว เกิดความรู้สึกขึ้น quick อ่านว่า (ควิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quick (ควิค)

มีลูกดิ้นอยู่ในครรภ์ ฉุนเฉียว

รวดเร็ว

เกิดความรู้สึกขึ้น