queue หมายถึง ถักผมเปีย เข้าแถว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ queue แปลว่า ถักผมเปีย เข้าแถว หมายถึง ถักผมเปีย เข้าแถว queue อ่านว่า (คยู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queue (คยู)

ถักผมเปีย เข้าแถว