queasy หมายถึง (อาหาร) ที่ทำให้ท้องเสีย ขี้แย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ queasy แปลว่า (อาหาร) ที่ทำให้ท้องเสีย ขี้แย หมายถึง (อาหาร) ที่ทำให้ท้องเสีย ขี้แย queasy อ่านว่า (ควี-สิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queasy (ควี-สิ)

(อาหาร) ที่ทำให้ท้องเสีย ขี้แย