quaver หมายถึง เสียงครึ่งของ crochet (เสียง) สั่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ quaver แปลว่า เสียงครึ่งของ crochet (เสียง) สั่น หมายถึง เสียงครึ่งของ crochet (เสียง) สั่น quaver อ่านว่า (คเว-เฝอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quaver (คเว-เฝอะ)

เสียงครึ่งของ crochet (เสียง) สั่น