quash หมายถึง ล้ม ปราบ (กบฏ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ quash แปลว่า ล้ม ปราบ (กบฏ) หมายถึง ล้ม ปราบ (กบฏ) quash อ่านว่า (คว็อฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quash (คว็อฌ)

ล้ม ปราบ (กบฏ)