quartet หมายถึง คณะสี่คน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ quartet แปลว่า คณะสี่คน หมายถึง คณะสี่คน quartet อ่านว่า (ควอเทท-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quartet (ควอเทท-)

คณะสี่คน