quartern หมายถึง ขนมปังขนาดสี่ปอนด์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ quartern แปลว่า ขนมปังขนาดสี่ปอนด์ หมายถึง ขนมปังขนาดสี่ปอนด์ quartern อ่านว่า (ควอ-เทิน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quartern (ควอ-เทิน)

ขนมปังขนาดสี่ปอนด์