quarter หมายถึง หนึ่งในสี่ชั่วโมง เสี้ยว(ขอ)ความกรุณา หนึ่งในสี่ ที่พัก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ quarter แปลว่า หนึ่งในสี่ชั่วโมง เสี้ยว(ขอ)ความกรุณา หนึ่งในสี่ ที่พัก หมายถึง หนึ่งในสี่ชั่วโมง เสี้ยว(ขอ)ความกรุณา หนึ่งในสี่ ที่พัก quarter อ่านว่า (ควอ-เทอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quarter (ควอ-เทอะ)

หนึ่งในสี่ชั่วโมง เสี้ยว

(ขอ)ความกรุณา

หนึ่งในสี่

ที่พัก