quart หมายถึง ควอท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ quart แปลว่า ควอท หมายถึง ควอท quart อ่านว่า (ควอท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quart (ควอท)

ควอท