quarry หมายถึง ขุด (หิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ quarry แปลว่า ขุด (หิน) หมายถึง ขุด (หิน) quarry อ่านว่า (ควอ-ริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quarry (ควอ-ริ)

ขุด (หิน)