quark หมายถึง ขนาด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ quark แปลว่า ขนาด หมายถึง ขนาด quark อ่านว่า (ควาค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quark (ควาค)

ขนาด