quantum หมายถึง ปริมาณ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ quantum แปลว่า ปริมาณ หมายถึง ปริมาณ quantum อ่านว่า (ควอน-ทัม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quantum (ควอน-ทัม)

ปริมาณ