qualm หมายถึง ความประหวั่นพรั่นพรึง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ qualm แปลว่า ความประหวั่นพรั่นพรึง หมายถึง ความประหวั่นพรั่นพรึง qualm อ่านว่า (ความ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
qualm (ความ)

ความประหวั่นพรั่นพรึง