quake หมายถึง ไหว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ quake แปลว่า ไหว หมายถึง ไหว quake อ่านว่า (คเวค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quake (คเวค)

ไหว