quail หมายถึง อกสั่น นกคุ่ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 294 ครั้ง)

คำศัพท์ quail แปลว่า อกสั่น นกคุ่ม หมายถึง อกสั่น นกคุ่ม quail อ่านว่า (คเวล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quail (คเวล)

อกสั่น นกคุ่ม