quag หมายถึง หนอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ quag แปลว่า หนอง หมายถึง หนอง quag อ่านว่า (แคว็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quag (แคว็ก)

หนอง