quadrat หมายถึง แท่งตะกั่ว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ quadrat แปลว่า แท่งตะกั่ว หมายถึง แท่งตะกั่ว quadrat อ่านว่า (ควอด-แร็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quadrat (ควอด-แร็ท)

แท่งตะกั่ว