quadrant หมายถึง หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม เครื่องวัดมุม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ quadrant แปลว่า หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม เครื่องวัดมุม หมายถึง หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม เครื่องวัดมุม quadrant อ่านว่า (ครอด-แร็นท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quadrant (ครอด-แร็นท)

หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม เครื่องวัดมุม