quad หมายถึง แท่งตะกั่ว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ quad แปลว่า แท่งตะกั่ว หมายถึง แท่งตะกั่ว quad อ่านว่า (คว็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quad (คว็อด)

แท่งตะกั่ว