quackery หมายถึง การหลอกลวง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ quackery แปลว่า การหลอกลวง หมายถึง การหลอกลวง quackery อ่านว่า (คแวค-เออะริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
quackery (คแวค-เออะริ)

การหลอกลวง