qua หมายถึง ในฐานะที่เป็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ qua แปลว่า ในฐานะที่เป็น หมายถึง ในฐานะที่เป็น qua อ่านว่า (คเว)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
qua (คเว)

ในฐานะที่เป็น