pyx หมายถึง กล่องบรรจุขนมปังของพระผู้เป็นเจ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ pyx แปลว่า กล่องบรรจุขนมปังของพระผู้เป็นเจ้า หมายถึง กล่องบรรจุขนมปังของพระผู้เป็นเจ้า pyx อ่านว่า (พิคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pyx (พิคซ)

กล่องบรรจุขนมปังของพระผู้เป็นเจ้า