put หมายถึง ตั้ง แสดงเป็นคำพูด แล่น (เรือ) จัด ลงความเห็น ตี (ลูกกอล์ฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 255 ครั้ง)

คำศัพท์ put แปลว่า ตั้ง แสดงเป็นคำพูด แล่น (เรือ) จัด ลงความเห็น ตี (ลูกกอล์ฟ) หมายถึง ตั้ง แสดงเป็นคำพูด แล่น (เรือ) จัด ลงความเห็น ตี (ลูกกอล์ฟ) put อ่านว่า (พุท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
put (พุท)

ตั้ง แสดงเป็นคำพูด

แล่น (เรือ)

จัด

ลงความเห็น

ตี (ลูกกอล์ฟ)