purr หมายถึง (ทำ) เสียงฟี้อย่างแมว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ purr แปลว่า (ทำ) เสียงฟี้อย่างแมว หมายถึง (ทำ) เสียงฟี้อย่างแมว purr อ่านว่า (เพอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
purr (เพอ)

(ทำ) เสียงฟี้อย่างแมว