pup หมายถึง ลูกสุนัข เด็กหนุ่มที่อวดดี ออกลูก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ pup แปลว่า ลูกสุนัข เด็กหนุ่มที่อวดดี ออกลูก หมายถึง ลูกสุนัข เด็กหนุ่มที่อวดดี ออกลูก pup อ่านว่า (พัพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pup (พัพ)

ลูกสุนัข เด็กหนุ่มที่อวดดี

ออกลูก