pun หมายถึง เล่นสำนวน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ pun แปลว่า เล่นสำนวน หมายถึง เล่นสำนวน pun อ่านว่า (พัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pun (พัน)

เล่นสำนวน