pulp หมายถึง ประสาทในฟัน ส่วนที่เป็นเนื้อ เยื่อ สิ่งที่บดจนเหลวละเอียด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ pulp แปลว่า ประสาทในฟัน ส่วนที่เป็นเนื้อ เยื่อ สิ่งที่บดจนเหลวละเอียด หมายถึง ประสาทในฟัน ส่วนที่เป็นเนื้อ เยื่อ สิ่งที่บดจนเหลวละเอียด pulp อ่านว่า (พัลพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pulp (พัลพ)

ประสาทในฟัน ส่วนที่เป็นเนื้อ

เยื่อ

สิ่งที่บดจนเหลวละเอียด