prow หมายถึง หัวเรือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ prow แปลว่า หัวเรือ หมายถึง หัวเรือ prow อ่านว่า (พเรา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prow (พเรา)

หัวเรือ