prog หมายถึง คนดูแล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ prog แปลว่า คนดูแล หมายถึง คนดูแล prog อ่านว่า (พร็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prog (พร็อก)

คนดูแล