prod หมายถึง แหย่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ prod แปลว่า แหย่ หมายถึง แหย่ prod อ่านว่า (พร็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prod (พร็อด)

แหย่