prim หมายถึง เรียบร้อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ prim แปลว่า เรียบร้อย หมายถึง เรียบร้อย prim อ่านว่า (พรีม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prim (พรีม)

เรียบร้อย