prig หมายถึง คนพิถีพิถัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ prig แปลว่า คนพิถีพิถัน หมายถึง คนพิถีพิถัน prig อ่านว่า (พริก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
prig (พริก)

คนพิถีพิถัน