posh หมายถึง เยี่ยม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 163 ครั้ง)

คำศัพท์ posh แปลว่า เยี่ยม หมายถึง เยี่ยม posh อ่านว่า (พ็อฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
posh (พ็อฌ)

เยี่ยม