pose หมายถึง เป็นนางแบบ กำหนด วางตัว ปลอมตัว ตั้ง (คำถาม) ทำให้งง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ pose แปลว่า เป็นนางแบบ กำหนด วางตัว ปลอมตัว ตั้ง (คำถาม) ทำให้งง หมายถึง เป็นนางแบบ กำหนด วางตัว ปลอมตัว ตั้ง (คำถาม) ทำให้งง pose อ่านว่า (โพส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pose (โพส)

เป็นนางแบบ กำหนด

วางตัว

ปลอมตัว

ตั้ง (คำถาม)

ทำให้งง