pork หมายถึง เนื้อหมู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 445 ครั้ง)

คำศัพท์ pork แปลว่า เนื้อหมู หมายถึง เนื้อหมู pork อ่านว่า (โพค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pork (โพค)

เนื้อหมู