pop หมายถึง คั่ว (ข้าวโพด) ลั่นดังปัง ตั้ง (คำถาม) นิยมกันทั่วไป พ่อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 153 ครั้ง)

คำศัพท์ pop แปลว่า คั่ว (ข้าวโพด) ลั่นดังปัง ตั้ง (คำถาม) นิยมกันทั่วไป พ่อ หมายถึง คั่ว (ข้าวโพด) ลั่นดังปัง ตั้ง (คำถาม) นิยมกันทั่วไป พ่อ pop อ่านว่า (พ็อพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pop (พ็อพ)

คั่ว (ข้าวโพด) ลั่นดังปัง

ตั้ง (คำถาม)

นิยมกันทั่วไป

พ่อ