pond หมายถึง บ่อน้ำ ทะเล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 167 ครั้ง)

คำศัพท์ pond แปลว่า บ่อน้ำ ทะเล หมายถึง บ่อน้ำ ทะเล pond อ่านว่า (พ็อนด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pond (พ็อนด)

บ่อน้ำ ทะเล