pom หมายถึง สุนัข Pomeranian

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ pom แปลว่า สุนัข Pomeranian หมายถึง สุนัข Pomeranian pom อ่านว่า (พ็อม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pom (พ็อม)

สุนัข Pomeranian