poet หมายถึง กวี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ poet แปลว่า กวี หมายถึง กวี poet อ่านว่า (โพ-เอ็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
poet (โพ-เอ็ท)

กวี