pod หมายถึง แกะฝัก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ pod แปลว่า แกะฝัก หมายถึง แกะฝัก pod อ่านว่า (พ็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pod (พ็อด)

แกะฝัก