pit หมายถึง คว้านเมล็ดที่เติมน้ำมันรถแข่ง บ่อแร่ รอยโบ๋ในร่างกายหลุมพราง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ pit แปลว่า คว้านเมล็ดที่เติมน้ำมันรถแข่ง บ่อแร่ รอยโบ๋ในร่างกายหลุมพราง หมายถึง คว้านเมล็ดที่เติมน้ำมันรถแข่ง บ่อแร่ รอยโบ๋ในร่างกายหลุมพราง pit อ่านว่า (พิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pit (พิท)

คว้านเมล็ดที่เติมน้ำมันรถแข่ง

บ่อแร่

รอยโบ๋ในร่างกาย

หลุมพราง