pig หมายถึง คนสกปรก เยียดยัดอัดแอเหมือนอย่างหมูในเล้า คนรั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 329 ครั้ง)

คำศัพท์ pig แปลว่า คนสกปรก เยียดยัดอัดแอเหมือนอย่างหมูในเล้า คนรั้น หมายถึง คนสกปรก เยียดยัดอัดแอเหมือนอย่างหมูในเล้า คนรั้น pig อ่านว่า (พิก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pig (พิก)

คนสกปรก เยียดยัดอัดแอเหมือนอย่างหมูในเล้า

คนรั้น