phonetic หมายถึง เกี่ยวกับเสียงของภาษา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1684 ครั้ง)

คำศัพท์ phonetic แปลว่า เกี่ยวกับเสียงของภาษา หมายถึง เกี่ยวกับเสียงของภาษา phonetic อ่านว่า (โฟะเนท-อิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
phonetic (โฟะเนท-อิค)

เกี่ยวกับเสียงของภาษา